A Kalocsai Múzeumbarátok Körét 1987. április 8-án azzal a hármas célkitűzéssel hozta létre 30 személy, hogy támogassa a Viski Károly múzeum gyűjteményeinek a gyarapítását, népszerűsítse a múzeum rendezvényeit és fölkarolja a helyismereti könyvkiadást. Az alapítás egyik célja és az első öt év legnagyobb feladata Gyetvai Péter 2380 oldalas hatalmas opuszának a kiadása volt. A könyv 1992. évi megjelenése utáni öt esztendőben a kör önálló léte is megkérdőjeleződött.
A megalakulás 10. évfordulóján jelentős fordulatot vett a kör élete. Az 1997. március 10-i közgyűlésen 22 fő – tulajdonképpen – újralapította a Kalocsai Múzeumbarátok Körét. Módosítottuk az alapszabályt és új vezetőséget választottunk. Újabb három esztendei vajúdás és szervezetépítés után a legnagyobb mérföldkövet a 2000. február 9-i tisztújító, rendkívüli közgyűlés jelentette. A múzeumot és a kört szerető személyiséget választottunk az elnöki székbe. Megszilárdult a kör szervezete, s hosszútávú célkitűzések fogalmazódtak meg. A 2001. február 28-án megtartott közgyűlés újrafogalmazta a kör alapszabályát, melynek értelmében a bíróság közhasznú fokozat szerinti jogállásának minősítette 2001. április 19-én. A 2004. március 3-i közgyűlés a kiemelten közhasznú minősítés megszerzését tűzte ki célul azzal, hogy az alapszabályba építette a múzeum épületének bővítését.
Az 1997-es fordulat után egyre erősödött és gyarapodott a kör. Taglétszáma napjainkra megközelítette a 200 főt, ezzel Kalocsa legnagyobb és egyik legerősebb civil szervezetévé fejlődött. Megteremtettük a társasági élet körülményeit, feltételeit és alkalmait, kisközösséggé kovácsolódott össze a tagság. Alapszabályban rögzítettük a Katona István Társaság és a Kalocsai Népművészeti Egyesület tagjainak tagságát.
A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) jelöltállítási rendszerébe elektort küldtünk, akit 2004. február 27-én megválasztottak az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma tagjává. 2004. november 18-án körünk képviselője lett a Kalocsa Kistérség Civil Szervezeteinek Egyeztető Fóruma elnöke.
Az újraalakulás utáni hét esztendő a kör hét bő esztendeje volt. A társasági élet megszervezése mellett kiadtunk 22 könyvet és egyéb típusú kiadványt. Ezek közül is kiemelkedik a Kalocsa anno… című képeskönyv, Katona István történetíró kalocsai monográfiájának magyar nyelvű kiadása és a Kalocsai kiskocsmában című népzenei CD.
A kör három könyvsorozatot tart fenn: Kalocsai Múzeumi Értekezések, Kalocsai Múzeumi Közlemények, Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár. Ezek mellett önálló köteteket és egyéb kiadványokat is gondoz. 2003-tól Múzeumi Hírlevél címmel időszaki periodikát ad ki a tagság számára.
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre és a Viski Károly Múzeum közös rendezvényei a kalocsai kulturális élet megkerülhetetlen pillérei, a kalocsai közművelődés meghatározó elemei.
Körünknek országos kisugárzása is jelentős. Több helyről érkeztek hozzánk tapasztalatcserére, s számtalan múzeumbaráti kör alakult alapszabályunk mintájára, példájára.
2004-ben kapcsolatokat építettünk ki délvidéki civil szervezetekkel, melynek eredményeként kijuttatjuk hozzájuk azon kiadványainkat, melyek róluk is szólnak.
2004 karácsonyára véglegessé vált a múzeum bővítésének terve, melynek kivitelezése a kör hosszútávú terve.
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre sokirányú tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy a Viski Károly Múzeum 2003-ban elnyerte az Év múzeuma 2002 kitüntető díjat.

 

A Kalocsa Múzeumbarátok Köre 2018-ban 300.000 Ft támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. További információ.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Együttműködési Alap
Nemzeti Együttműködési Alap

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő